Send post til formand/Birgit Vejby

HUSK: Ctrl+F5-tastetryk opdaterer siden !

Hillerød Ældreråds visioner.


Ældrerådet i Hillerød Kommune er, ligesom Ældrerådene i de øvrige 97 kommuner i Danmark, fastlagt ved lov.


I Hillerød Kommune er der omkring 13.000 borgere over 60 år. Disse borgere har stemmeret og kan opstille til Ældrerådet.

 

Valg til Ældrerådet sker hvert 4. år samtidig med valg til Byrådet og Regionsråd.


I Ældrerådet 2018 -2021 er der 9 personer, hvor af 5 medlemmer er nyvalgte, og de resterende 4 var også valgt til Ældrerådet i sidste periode.

 

Medlemmerne i Ældrerådet er frivillige, og arbejdet er ulønnet.


Ældrerådets primære opgave er at rådgive Byrådet omkring alle emner, som vedrører ældre borgere, og at afgive høringssvar, på alle sager som vedrører ældre borgere.


Mange ældre borgere kan klare sig selv, og Ældrerådet arbejder for, at flest mulige af de, som har brug for hjælp i dagligdagen, kan få den fornødne hjælp og dermed blive selvhjulpne.  

 
Ældrerådet vil fortsat arbejde for:

 

 • Flere ældrevenlige boliger
 • Demensvenlige boliger og omgivelser
 • Pårørendepolitik
 • Medvirke til at mindske ensomhed., feks. ved at genindføre klippekort og sørge for info herom
 • God mad til rimelige priser
 • Gode forhold på plejehjemmene/plejecentrene
 • Bedre tilgængelighed til læger, tandlæger mm
 • Bedre kollektiv trafik
 • Følge de teknologiske løsninger
 • Bedre belægning på fortove, så risikoen for fald mindskes
 •  
Ældrerådet vil ligeledes følge værdighedspolitikkens 6 overskrifter:
 
 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Tværfaglighed og sammenhæng i plejen                           
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Opmærksomhed på pårørende