Send post til formand/Birgit Vejby

HUSK: Ctrl+F5-tastetryk opdaterer siden !

 

Birthe Olsen

Tlf: 3045 0408

bo@hillerodaeldreraad.dk

 

Birgit Vejby

- formand

Tlf: 2010 3302

formand@hillerodaeldreraad.dk

 

Else Marie Fejerskov

- næstformand

Tlf: 2336 3145

emf@hillerodaeldreraad.dk

 

Rose Marie Opitz

- sekretær

Tlf: 2446 0070

rmo@hillerodaeldreraad.dk

 

 

 

 

Ivan Gren

- kasserer

Tlf: 22751928

ig@hillerodaeldreraad.dk

 

 

Harald Knudsen

Tlf: 2764 3356

hk@hillerodaeldreraad.dk

 

 

Kirsten Blæsgaard Svendsen

Tlf: 2870 5440

kbs@hillerodaeldreraad.dk

Klik/Ansvarsområde

Forretningsudvalg

 

Birgit Vejby, formand

Else Marie Fejerskov, næstformand

Ivan Gren, kasserer

Rose Marie Opitz, sekretær

Klik/Ansvarsområde
Klik/Ansvarsområde
Klik/Ansvarsområde
Klik/Ansvarsområde
Klik/Ansvarsområde
Klik/Ansvarsområde
Klik/Ansvarsområde

 

Claus Philipsen

Tlf: 4028 1896

cp@hillerodaeldreraad.dk

Klik/Ansvarsområde

Alle beslutninger træffes i Ældrerådet, men arbejdsgrupperne er velkomne til at supplere sig med andre inden for eller uden for Ældrerådet under hensyntagen til tavshedspligten.  

 

Knud List

Tlf: 6138 5463

kll@hillerodaeldreraad.dk